رزومه من

مهارت های من

محمدرضا شفیعی برنامه نویس و توسعه دهنده وب

html  – C# – css – php – javascript  –  و …

طراحی وب
۰
طراحی اپلیکیشن
۰
طراحی گرافیک
۰
ایده پردازی
۰
PicsArt_12-01-05.54.06
#C ۹۸%
Python ۲۱%
PHP ۶۵%
HTML ۹۴%
CSS ۸۰%
Javascript ۴۸%
WordPress ۹۹%
Photoshop ۶۸%
SQL Server ۴۹%
MySQL ۷۸%
CPanel ۹۳%
SEO ۸۶%
Alexa ۸۹%
Windows 10 , 7 , 8.1 , xp , vista ۹۹%
Linux (ubuntu , Kali , ....) ۷۹%
Network ۷۲%

مدرک های من

    سبد خرید